Прозорци

  • Алуминиумски светларници Горен висечки прозорец Луксузен страничен висечки прозорец отпорен на дожд

    Алуминиумски светларници Горен висечки прозорец Луксузен страничен висечки прозорец отпорен на дожд

    North Tech Skylights понекогаш се нарекуваат покривни светла, се конструкција или прозорец што пренесува светлина и обично се отвор на покривот покриен со проѕирно или проѕирно стакло или алуминиумски прозорец дизајниран да ја прими дневната светлина.Прозорците најдоа широка примена што овозможуваат стабилно, дури и светло во индустриските, комерцијалните и станбените згради, особено оние со северна ориентација.Инсталациите се движат од чисто функционално дневно осветлување до разработени естетски форми.Зградите со рамен покрив може да имаат покривни покриви со купола;во други светларникот го следи наклонот на покривот.Честопати светларникот, или дел од него, функционира како оперативен прозорец за прием на воздух.